Všetko čo sa deje okolo nás môžeme vyjadriť číslami, ktoré majú síce neviditeľnú ale zato veľmi dôležitú vibračnú silu, ktorou na nás pôsobia.

Číslo psychické: súčet číslic dňa narodenia, hovorí o povahe človeka

Číslo osudové: súčet číslic celého dátumu narodenia, hovorí o osude človeka

Číslo vnútorné: súčet číslic vyjadrujúcich samohlásky v mene a priezvisku, hovorí o túžbach a snoch človeka

Číslo vonkajšie: súčet číslic vyjadrujúcich spoluhlásky v mene a priezvisku, hovorí o človeku ako ho vidia ostatní

Číslo mena: súčet čísla vnútorného a vonkajšieho, hovorí o povahe človeka, jeho vzťahu k ostatným ľuďom

Číslo ročnej vibrácie: súčet číslic dátumu narodenia a roku , ktorého sa to týka: hovorí o tom, čo je v tom ktorom roku dôležité pre daného človeka.

Jediná výnimka: čísla 11 a 22 ďalej nespočítavame na jednoduché číslo.

Ak máte záujem o numerologický výklad, napíšte ...

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

PrihlásenieKto je online

Máme hostí: 2 pripojení

Partneri